SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ
ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi                                   :

02/01/2010

Resmi Gazete Sayısı                                   :

27450

 

MADDE 1 – 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile vadeli işlemler aracılık şirketleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

       “(2) Vadeli işlemler aracılık şirketleri, Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yazılı şartları haiz uyum görevlisini 2/2/2010 tarihine kadar atarlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/9/2008

26999

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/9/2008

27009