BROŞÜRLER
REHBERLER
KİTAPLAR
MAKALELER
SÖZLÜK
SEKTÖREL ŞİB REHBERLERİ
LOGOLARIMIZ
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
BROŞÜRLER
 
Finansal Kiralama, Finansman ve Faktoring Şirketleri İçin
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar(2015)

 
----------------------------------------------
Bankalar İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar(2015)
-----------------------------------------------
Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar, Yatırım Ortaklıkları Ve Portföy Yönetim Şirketleri İçin
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar(2016)

 
------------------------------------------
Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Şirketleri İle Sigorta Ve Reasürans Brokerleri İçin
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar(2015)

 
------------------------------------------
Bankacılık Faaliyetiyle Sınırlı Olmak Üzere Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar(2015)
------------------------------------------
Kambiyo Mevzuatında Belirtilen Yetkili Müesseseler (Döviz Büroları) İçin
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar(2015)

 
------------------------------------------
Kıymetli Maden, Taş Veya Mücevher Alım Satımı Yapanlar İçin
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar(2015)

 
------------------------------------------
  Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşları İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar(2015)
------------------------------------------
   Ticaret Amacıyla Taşınmaz Alım Satımıyla Uğraşanlar İle Bu İşlemlere Aracılık Edenler İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar(2015)
------------------------------------------
   İş Makineleri Dâhil Her Türlü Deniz, Hava Ve Kara Nakil Vasıtalarının Alım Satımı İle Uğraşanlar İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar(2015)
------------------------------------------
  Tarihi Eser, Antika Ve Sanat Eseri Alım Satımı İle Uğraşanlar Veya Bunların Müzayedeciliğini Yapanlar İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar(2015)
------------------------------------------
   Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirler İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar(2015)
------------------------------------------