EĞİTİM
SUNUŞ
VİZYON & MİSYON
GÖREV ve YETKİLER
PROJELER
İNSAN KAYNAKLARI
FAALİYET RAPORLARI
KOORDİNASYON KURULU
ETİK KURALLARI
YAYINLAR
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
EĞİTİM
 

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının suçları ile mücadele kapsamında finansal sistemin bu suçların işlenmesinde bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla; finansal kuruluşlar, finansal olmayan bazı kuruluşlar ile meslek grupları “yükümlü” olarak belirlenmiştir.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 2/d maddesi ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde sayılan yükümlüler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında 5549 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ile düzenlenen önleyici tedbirleri (yükümlülükleri) uygulamakla yükümlü kılınmışlardır.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede getirilen önleyici tedbirlerin yükümlülerce uygulanması, aklama fiillerinin ortaya çıkarılarak engellenmesi ve finansal sistemin bu suçların işlenmesinde araç olarak kullanılmasının önlenmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle yükümlü çalışanlarının, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla getirilen yükümlülükler konusundaki farkındalıklarını artırmak ve bu tedbirleri uygulamalarını sağlamak amacıyla, Başkanlığımız tarafından yükümlülere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Bununla birlikte, Başkanlığımızca aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yer alan ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile diğer kamu kurumlarına yönelik eğitim programları da gerçekleştirilmektedir.