ETİK KURALLARI
SUNUŞ
VİZYON & MİSYON
GÖREV ve YETKİLER
PROJELER
İNSAN KAYNAKLARI
FAALİYET RAPORLARI
EĞİTİM
KOORDİNASYON KURULU
YAYINLAR
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
ETİK KURALLARI
 
 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
   
 • Halka hizmet bilinci
   
 • Hizmet standartlarına uyma
   
 • Amaç ve misyona bağlılık
   
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
   
 • Saygınlık ve güven
   
 • Nezaket ve saygı
   
 • Yetkili makamlara bildirim
   
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
   
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
   
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
   
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
   
 • Savurganlıktan kaçınma
   
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
   
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
   
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
   
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
   
 • Mal bildiriminde bulunma