ETİK KURALLARI
SUNUŞ
VİZYON & MİSYON
GÖREV ve YETKİLER
PROJELER
İNSAN KAYNAKLARI
FAALİYET RAPORLARI
EĞİTİM
KOORDİNASYON KURULU
YAYINLAR
ISO 27001 SERTİFİKASI
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
ETİK KURALLARI
 
 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
   
 • Halka hizmet bilinci
   
 • Hizmet standartlarına uyma
   
 • Amaç ve misyona bağlılık
   
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
   
 • Saygınlık ve güven
   
 • Nezaket ve saygı
   
 • Yetkili makamlara bildirim
   
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
   
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
   
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
   
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
   
 • Savurganlıktan kaçınma
   
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
   
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
   
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
   
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
   
 • Mal bildiriminde bulunma