G 20
TERÖRÜN FİNANSMANI NİTELİĞİ
TF ve MALİ KURULUŞLARIN TAŞIDIĞI RİSKLER
TERÖRÜN FİNANS KAYNAKLARI
ULUSAL MÜCADELE (TF)
ULUSLARARASI MÜCADELE (TF)
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu...
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
G 20
 G 20 ÜLKELERİ ÇALIŞMALARI

BM ve FATF’nin yanı sıra 16-17 Kasım 2001 tarihinde Ottawa’da G20’lerin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası yöneticileri tarafından terörün finansmanının önlenmesini teminen karşılıklı işbirliğine dayanan bir eylem planı oluşturulmuştur. Söz konusu eylem planı bağlamında alınması öngörülen tedbirlerin başında; tüm G20 üyeleri tarafından ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarının -özellikle de 1373 sayılı Kararın- uygulamaya konulması ve teröristler ile işbirlikçilerinin malvarlıklarının dondurularak uluslararası mali sisteme girişlerinin engellenmesi gelmektedir. Ayrıca söz konusu eylem planında her G20 üyesinin Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmeyi onaylayıp yürürlüğe koyması, Sınıraşan Organize Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni onaylaması öngörülmektedir.