İhbar Ve Şikayet
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
İhbar Ve Şikayet
 

İhbar ve Şikayetler


Başkanlığımızın görev ve yetkileri 11.10.2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19’uncu maddesinde düzenlenmiş olup bu kapsamda Başkanlığımız,5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen terörizmin finansmanı suçlarının önlenmesi kapsamında veri toplamak, analiz etmek ve değerlendirmek, araştırma ve inceleme yapmak, aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmekle görevli ve yetkilidir.

 

Bu sebeple aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla ilgili ihbar ve şikayetlerinizin Başkanlığımıza iletilmesi, diğer taraftan vergi, sosyal güvenlik ve diğer konulardaki ihbar ve şikayetleriniz için ilgili kurumlara müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

İhbar ve şikayette bulunurken dikkat edilecek hususlar için tıklayınız.

 

Vergi ile ilgili ihbar ve şikayetleriniz için tıklayınız.

 

Sosyal güvenlik ile ilgili (sigortasız işçi çalıştırılması v.b.) ihbar/şikayetleriniz için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına veya bulunduğunuz ildeki sosyal güvenlik il müdürlüklerine müracaat ediniz.