İNSAN KAYNAKLARI
SUNUŞ
VİZYON & MİSYON
GÖREV ve YETKİLER
PROJELER
FAALİYET RAPORLARI
EĞİTİM
KOORDİNASYON KURULU
ETİK KURALLARI
YAYINLAR
ISO 27001 SERTİFİKASI
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
İNSAN KAYNAKLARI
 

MALİYE UZMANLIĞI MESLEK ÖZELLİKLERİ

 

Küreselleşme ile birlikte yeniden şekillenen mali sistemde yatırım enstrümanları çeşitlenmiş, hızlı ve kolay fon transferine imkân tanıyan hizmetler geliştirilmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak ekonomik suçlar da aynı oranda artmakta ve suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı amacıyla kullanılan yöntemler de çeşitlenmektedir. Başta uyuşturucu ve silah kaçakçılığı olmak üzere diğer pek çok suçtan elde edilen yüksek tutarlı yasadışı fonlar ülkeden ülkeye dolaştırılarak yasal ekonomi içerisine karıştırılmaya çalışılmaktadır. Mali suç ve terörün finansmanı ülkeler için artık bir güvenlik meselesi haline gelmiştir.

Küresel serbestleşme ile birlikte dünyada ve Türkiye’de yaşanan finansal gelişmeler mali istihbaratın ülkeler için ne kadar önemli bir husus olduğunu ortaya çıkartmış, bu kapsamda G-7 ülkeleri tarafından kurulan FATF (Mali Eylem Görev Gücü) önderliğinde ülkeler bir dizi önlemler almaya başlamışlardır.

Bu gelişmeler; mali istihbarat ve mali suçların araştırılması konusunda bir ihtiyacı da beraberinde getirmiş ve gerek ülkemizde gerekse dünyada mali istihbarat birimleri kurulmaya başlamıştır. Ülkemizde de 17 Şubat 1997’de Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) fiilen göreve başlamıştır.