DUYURULAR
Kargo Şirketleri, Taşınmaz Alım/Satımına Aracılık ...
Yetkili Müesseseler için Şüpheli İşlem Bildirim Re...
Şubat 2019 FATF Genel Kurul Toplantısının Sonuçlar...
Ekim 2018 FATF Genel Kurul Toplantısının Sonuçları
MASAK ile muadili olan Özbekistan Cumhuriyeti mali...
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
KAMUOYU DUYURUSU
 

Basında, “Başkanlığımız bilgi akışlarının MİT tarafından takip edileceği, bu amaçla Başkanlığımıza MİT mensubu iki teknikerin geldiği ve MİT ile Başkanlığımız arasındaki bilgi akışı için özel aparatlar yerleştirildiği” yönünde haberler yer almıştır.


İlgili mevzuat uyarınca Başkanlığımız ile diğer kamu kurumları arasında resmi bir protokol olmaksızın veri paylaşımı yapılabilmesi söz konusu değildir. Başkanlığımız ile MİT arasında veri paylaşımı konusunda yapılmış herhangi bir protokol bulunmamaktadır. Özellikle haberde bahsedilen, Başkanlığımızca hazırlanan Raporların, Yasa gereğince yargı birimleri haricinde hiçbir kurumla paylaşımı mümkün değildir.


Başkanlığımız 5549 sayılı Kanun ile kendisine tevdi edilmiş görevleri gizlilik ve özel güvenlik tedbirleri altında yürütmektedir. Modern teknolojik güvenlik çözümleri ile korunmakta olan Başkanlığımız bilgi sistemlerine haberde bahsedildiği şekilde bir müdahale yapılması, özellikle haberleşme kabiliyetini haiz bir cihaz yerleştirilmesi teknik olarak mümkün değildir.


Başkanlığımızı zan altında bırakacak ilgili haberin gerçeği yansıtmadığı ve her türlü dayanaktan uzak olduğu, MASAK bilgi sistemlerinin olası tehditlere karşı son derece korunaklı olduğu ve idari olarak bahse konu şekilde bir paylaşımın söz konusu olmadığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. 21.03.2014