KOORDİNASYON KURULU
SUNUŞ
VİZYON & MİSYON
GÖREV ve YETKİLER
PROJELER
İNSAN KAYNAKLARI
FAALİYET RAPORLARI
EĞİTİM
ETİK KURALLARI
YAYINLAR
ISO 27001 SERTİFİKASI
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
KOORDİNASYON KURULU
 

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 20. maddesinde Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun görevleri, üyeleri ve çalışma şekli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

“Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin kanun taslakları ile Bakanlar Kurulu kararlarıyla yürürlüğe girecek yönetmelik taslaklarını değerlendirmek, uygulamayla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak üzere Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.

Üyeleri

Koordinasyon Kurulu;
 

 • Maliye Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında,
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı,
 • Gelir İdaresi Başkanı,
 • Vergi Denetim Kurulu Başkanı,
 • İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,
 • Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü,
 • Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Genel Müdürü,
 • Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı,
 • Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı,
 • Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü,
 • Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü,
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı, (3.6.2011 tarihli ve 640 sayılı KHK'nın 6. 40. ve geçici 2. maddeleri dolayısıyla ünvan güncellenmiştir.)
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü, (3.6.2011 tarihli ve 640 sayılı KHK'nın 40. ve geçici 2. maddeleri dolayısıyla ünvan güncellenmiştir.)
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı,
 • Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı ve
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısından oluşur.


Koordinasyon Kurulu yılda en az iki defa toplanır.

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik