PROJELER
SUNUŞ
VİZYON & MİSYON
GÖREV ve YETKİLER
İNSAN KAYNAKLARI
FAALİYET RAPORLARI
EĞİTİM
KOORDİNASYON KURULU
ETİK KURALLARI
YAYINLAR
ISO 27001 SERTİFİKASI
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
PROJELER
 

Karapara Aklanması ile Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

 

2002 yılı Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı çerçevesinde Başkanlığımız tarafından yürütülen projenin amacı, aklama suçu ve terörün finansmanı ile mücadelede Avrupa Birliği müktesebatı ve uygulamaları çerçevesinde etkili bir yasal, kurumsal ve teknik çerçevenin oluşturulması, Türk Karapara Aklama ile Mücadele sisteminin dünyanın en etkin sistemlerinden biri haline getirilmesidir.

Proje, eşleştirme (twinning), teknik yardım ve yatırım bölümlerinden oluşmaktadır. Geçici kabul süreçleri 2006 yılında tamamlanan projenin 2010 yılında tüm bileşenleri itibariyle kesin kabul süreçleri tamamlanmıştır.

Proje; 5549 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi, ikincil mevzuatın oluşturulması, yoğun eğitim faaliyetleri ve ŞİB sisteminin güçlendirilmesi gibi önemli birçok faaliyetin tamamlayıcı bir unsuru olmuştur. 2011 yılında ise mevcut modüllerin iyileştirmesi ve yeni uygulamaların geliştirilmesi çalışmaları tamamlanmıştır.

 

MASAK BT Modernizasyon Programı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 2011 yılının Temmuz ayında mali istihbaratın veri toplama, analiz etme ve ilgili birimler ile paylaşma süreçlerini daha hızlı, etkin ve profesyonel hale getirmek amacı ile bilgi sistemlerinin modernizasyonu faaliyetlerini başlatmıştır. Bu faaliyetler “MASAK BT Modernizasyon Programı” adı altında, değişim mühendisliği anlayışı ile tasarlanmış bir dizi projeden oluşmaktadır.

Programın temel hedefi suç gelirinin aklanması ile terörün finansmanı süreçlerini paydaş kurumlar ile birlikte daha etkin halde yürütebilecek entegre bir bilgi sistemi geliştirmektir. MASAK, BT Modernizasyon Programı ile e-devlet stratejisi doğrultusunda e-dönüşümünü gerçekleştirmektedir.

Böylelikle, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile birlikte yürütülen iş süreçlerinin tamamen elektronik ortamda yönetilebileceği bütüncül bir platform geliştirilmiştir.