DUYURULAR
Kargo Şirketleri, Taşınmaz Alım/Satımına Aracılık ...
Yetkili Müesseseler için Şüpheli İşlem Bildirim Re...
Şubat 2019 FATF Genel Kurul Toplantısının Sonuçlar...
Ekim 2018 FATF Genel Kurul Toplantısının Sonuçları
MASAK ile muadili olan Özbekistan Cumhuriyeti mali...
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkındaki Duyuru
 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler 18/03/2016 tarihli ve 29657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Yapılan değişiklik kapsamında, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ile portföy yönetim şirketleri ve kargo şirketleri Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca münhasıran uyum görevlisi atamak zorunda olan yükümlüler arasına alınmıştır.


Söz konusu hüküm kapsamında Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesine eklenen üçüncü fıkrada öngörülen süreye ilişkin düzeltme 19/03/2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup buna göre;
 

Halihazırda faaliyet izni almış bulunan ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ile portföy yönetim şirketleri ve kargo şirketlerinin söz konusu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yazılı şartları haiz uyum görevlisini 31/3/2016 tarihine kadar atamaları gerekmektedir.