TF ve MALİ KURULUŞLARIN TAŞIDIĞI RİSKLER
TERÖRÜN FİNANSMANI NİTELİĞİ
TERÖRÜN FİNANS KAYNAKLARI
ULUSAL MÜCADELE (TF)
ULUSLARARASI MÜCADELE (TF)
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu...
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
TF ve MALİ KURULUŞLARIN TAŞIDIĞI RİSKLER
 

Herhangi bir mali işleme konu olan fon ve diğer varlıkların teröristler veya terör örgütleri ile bağlantılı olduğunu veya söz konusu değerlerin bunlar tarafından kontrol edildiğini veya terör amacıyla kullanılacağını bilerek işlem gerçekleştiren bir mali kuruluşun (pek çok ülke hukukuna göre) yasadışı bir eyleme iştirak ettiği ve suç işlediği açıktır.

Hangi yoldan elde edilmiş olursa olsun işleme konu olan fonların ve diğer varlıkların teröristler ve terör örgütleri ile ilgili olup olmadığına dikkate etmeksizin iş ilişkisi kurulması ve işlem tesis edilmesi ilgili mali kuruluşa önemli derecede itibari, fonksiyonel ve yasal risk getirecektir. Bu riskler, teröristlerin ve bunlarla bağlantılı kişi ve kuruluşların, ilgili mali kuruluşun denetim ve izleme prosedürünün eksikliğinden, açık noktalarından ve ihmalinden faydalanmak suretiyle teröre mali kaynak aktarmaları durumunda daha ciddi boyutlara ulaşacaktır.

Yükümlülerin terörün finansmanında suiistimal edilmemeleri ve risklerle karşılaşmamaları için aklamanın önlenmesine yönelik tedbirlerin yanı sıra terörün finansmanın önlenmesine yönelik de “risk temelli yaklaşımlar” ihdas etmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.

Bu kapsamda yükümlülerin özellikle;
 

  • terörizm konusunda riskli bilinen ülkelerle yapılan mali işlemler,
  • bu ülkelerle bağlantılı müşteri hesapları,
  • kar amacı gütmeyen veya yardım faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar,
  • elektronik transferler,


konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Ayrıca müşterinin tanınması, kayıtların saklanması, şüpheli işlem bildirimi gibi karapara aklama ile mücadelenin temel unsurlarının terörün finansmanıyla mücadele açısından da uygulanması gereklidir.

Başta mali kuruluşlar olmak üzere bütün yükümlüler, nezdinde gerçekleştirilen bir işlemin şüpheli olduğunu değerlendirdiklerinde bu durumu yetkili birim(lere) iletmeleri gerekmektedir.