TİPOLOJİLER
AKLAMA SUÇU
AKLAMANIN AŞAMALARI
AKLAMA YÖNTEMLERİ
ULUSAL MÜCADELE
ULUSLARARASI MÜCADELE
KRONOLOJİ
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
TİPOLOJİLER
 
 1. Örnek olaylar aklama suçu ile ilgili olarak yapılmış araştırma ve incelemeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, yükümlü gruplarını eğitmek ve onlara geri bildirim sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 2. Aşağıda yer alan örnek olaylar MASAK tarafından yapılan araştırma ve incelemelere dayanmaktadır.

 3. Örnek olaylarda kişilere, kurumlara, olayın geçtiği yerlere, tarihlere ilişkin olarak yer alan bilgiler gizlenmiş, parasal tutarlar farklılaştırılmıştır.

 4. Örnek olaylarla ilgili olarak yetkili makamlar dışında herhangi bir kişi veya kuruma ayrıca bilgi verilmez.

 

 • Tarihi Eser Kaçakçılığı
 • Yasa Dışı Uyuşturucu Ticareti
 • Devletten Haksız Vergi İadesi Alınması
 • Baskı ve Korkutma Yoluyla Gelir Elde Etme
 • Göçmen Kaçakçılığı
 • Vergi Kaçakçılığı


Tarihi Eser Kaçakçılığı

Giriş

Araştırma, bir bankada gerçekleştirilen bazı havale işlemlerine istinaden başlatılmıştır.

Araştırma


MASAK tarafından yapılan araştırma ve incelemede; 12 kişiden oluşan bir suç grubu tarafından 300 bin ABD Doları değerinde bir tarihi eserin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırıldığı, satış bedelinin suç grubu üyelerinin ülkemizde açılan banka hesaplarına transfer edildiği tespit edilmiştir.

Olay ile ilgili olarak tarihi eserin kaçırıldığı ülkenin mali istihbarat biriminden tarihi eserin yurt dışında satışı ve Türkiye’ye yapılan para transferleri konusunda bilgi temin edilmiş ve elde edilen bilgilerin Türkiye’de tespit edilen bilgilerle uyumlu olduğu görülmüştür.

Öte yandan yapılan araştırma sırasında, yurt dışından transfer edilen paraların suç geliri olduğu yönünde ciddi emareler olması nedeniyle ilgili banka hesaplarına tedbir konulması sağlanmıştır.

Öncül suçtan (tarihi eser kaçakçılığı) yakalanan sanıklar, banka hesaplarına yurt dışından yapılan transferlerin amacı konusunda makul bir açıklama yapamamışlar, bu paraların kaynağına yönelik herhangi bir bilgi ve belge de ibraz edememişlerdir.

Sonuç

Araştırma sonucunda ülkemizden yurt dışına kaçırılan tarihi eserin 300 bin ABD Doları karşılığında satıldığı ve satış bedelinin 12 kişiden oluşan suç örgütünün Türkiye’deki banka hesaplarına transfer edildiği tespit edilmiştir. Aklama suçunun işlendiği sonucuna varılan bu olayla ilgili olarak, sanıklar hakkında gerekli cezaya çarptırılmaları ve karapara kapsamındaki 300 bin ABD Dolarının müsadere edilmesi talebiyle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. (Karapara kapsamındaki tutarın bir bölümü ele geçirilemediğinden, buna tekabül eden değerlerin de müsadere edilmesi talebinde bulunulmuştur.)

Olayda yer aldığı tespit edilen şirketler ile gerçek kişilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği bilinen paraları iktisap ettikleri, paraların bir bölümünün ihracat taahhüt hesaplarının kapatılmasında kullanıldığı ve böylece aklama suçunun oluştuğu belirtilerek ilgili gerçek ve tüzel kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yasa Dışı Uyuşturucu Ticareti(1)

Giriş

Araştırma Emniyet makamlarından MASAK’a yapılan bir bildirime dayanılarak başlatılmıştır. Yapılan bildirimde yabancı ülke vatandaşı olan X’in uyuşturucu ticareti yaptığı ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkeye uyuşturucudan elde ettiği gelirleri transfer ettiği belirtilmiştir.

Araştırma

MASAK tarafından yapılan araştırmada, X’in Türkiye’deki 5 adet şirkete ve 8 gerçek kişiye 10 bin ile 150 bin ABD Doları arasında farklı tutarlarda para transfer ettiği tespit edilmiştir. Banka hesaplarına para transfer edilen şirketler ile X arasında mal alım satımı gibi herhangi bir ticari iş ilişkisine, diğer bir ifadeyle transfer edilen paraların kaynağına ilişkin bir bilgiye rastlanmamıştır.

Sonuç


Yasa Dışı Uyuşturucu Ticareti(2)

Giriş

Cumhuriyet Savcılığı tarafından MASAK’a intikal ettirilen ve bir Avrupa ülkesinden alınan adli yardım talebinde, uyuşturucu ticareti ile suçlanan 3 kişiye ilişkin bilgilere yer verilmiş, MASAK’ın olayı karapara aklama suçu kapsamında ele alması Cumhuriyet savcılığınca talep edilmiştir. Söz konusu adli yardım talebinde;
 

 • Bay E. Lokantacı’nın yurt dışında lokanta ve kafeteryalar işlettiği ve aynı zamanda uyuşturucu ticareti işinde organizatör olduğu ve işlettiği lokanta ve kafeteryaları uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirleri gizlemek için kullandığı,
   
 • Bay M.Zulacı’nın uyuşturucunun naklinden ve araçlarda gizli bölmelere yerleştirilmesinden sorumlu olduğu,
   
 • Bay B.Bozdurucu’nun da, elde edilen yasa dışı gelirleri bir başka para birimine dönüştürdüğü bilgileri yer almaktadır.


Araştırma

Yapılan araştırmada öncelikle karapara aklama suçunun işlendiği yönünde ciddi emareler olması nedeniyle sanıkların bankalardaki hesaplarına ve tapu kayıtlarındaki hak ve alacaklar ile gayrimenkullerine tedbir konulması için ilgili Savcılıklardan talepte bulunulmuştur.

Araştırma sonunda;
 

 • Bay E Lokantacı, M.Zulacı ve B.Bozdurucu’nun yasa dışı uyuşturucu ticareti yaptıkları ve önemli miktarda gelir elde ettikleri,
   
 • Bay E Lokantacı’nın uyuşturucu gelirlerini gizlemek için lokanta ve kafeteryaları kullandığı,
   
 • Bay B.Bozdurucu’nun uyuşturucu gelirlerini kaynağından uzaklaştırmak amacıyla bir başka para birimine dönüştürdüğü,
   
 • Bu üç şahsın ayrıca aklama kasdıyla elde ettikleri suç gelirlerini, Türkiye’deki akrabaları adına açılan banka hesaplarına havale ettikleri, bu gelirlerle gayrimenkul ve taşıt aldıkları,
   
 • Sanıkların akraba ve yakınlarının da kendilerine havale edilen paraların suçtan elde edilen gelir olduğunu bildikleri tespit edilir.


Sonuç

Her üç sanık ile, sorumlu akraba ve yakınları hakkında karapara aklama suçunu işledikleri sonucuna varılmış ve durum Savcılığa intikal ettirilmiştir.

Devletten Haksız Vergi İadesi Alınması

Giriş

Vergi idaresi yetkilileri tarafından yapılan bir vergi incelemesinde, 1990’lı yılların ikinci yarısında bazı kişilerin, kurdukları şirketler yoluyla devletten önemli tutarlarda haksız vergi iadesi aldıkları tespit edilmiş ve konunun karapara aklama suçu bakımından araştırılması için durum MASAK’a iletilmiştir.

Araştırma

MASAK tarafından yapılan araştırma ve incelemede üç kişiden oluşan bir hayali ihracat organizasyonunun devletten haksız KDV alınması suçunu işledikleri tespit edilmiştir. Olayda organizasyon üyelerinden Bay S.Faturacı, bir başka şehirde bulunan ihracatçı firmalara sahte fatura sağlamakta ve bu firmaların haksız KDV iadesi almalarını temin etmekte, ayrıca sahte faturaların alındığı çeşitli firmalara yapılan komisyon ödemelerine aracılık etmektedir. Bu işlemlerden elde ettiği geliri ise bir yakını üzerine açılan banka hesabına yatırmaktadır.

Organizasyonun bir diğer üyesi olan Bay M.Aklar, sahibi ve yöneticisi olduğu şirketler aracılığıyla elde edilen haksız KDV’nin gerçek mahiyetini gizlemek maksadıyla, kendisi, aile fertleri ve çalışanları üzerine banka hesapları açmakta ve parayı bu hesaplar üzerinde dolaştırdıktan sonra kendisi ve aile fertleri üzerine çeşitli malvarlığı edinmektedir.

Bay T.İade ise organizasyon kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin mali müşavirliğini yapmakta, ihracatçı şirketlere sahte fatura bulmakta ve bunun karşılığında komisyon almaktadır. Elde ettiği gelirle ise eşi üzerine gayrimenkul satın almıştır.

Sonuç

Devletten haksız KDV iadesi aldıkları ve bu yolla karapara elde ettikleri anlaşılan organizasyon üyelerinin, söz konusu karaparayı aile fertleri ve çalışanlarına ait banka hesaplarında çeşitli transfer işlemine tabi tuttukları ve menkul ve gayrimenkul malvarlığı edinerek akladıkları tespit edilmiş ve haklarında Savcılığı suç duyurusunda bulunulmuştur.

Baskı ve Korkutma Yoluyla Gelir Elde Etme

Giriş


Suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturan bir grup, çeşitli tarihlerde baskı ve korkutma yoluyla 6 kişiden 10 bin TL, iki adet senet ve 1 adet otomobil elde etmişlerdir. Konu karapara aklama yönünden araştırılmak üzere MASAK’a intikal ettirilmiştir.

Araştırma

Yapılan araştırmada grup üyelerinin elde ettikleri nakit paranın bir bölümünü aralarında paylaştıkları, nakit paranın kalan bölümü, iki adet senedi ve otomobili ise teminat göstererek grup adına yeni bir otomobil satın aldıkları tespit edilmiştir.

Sonuç

Baskı ve korkutma yoluyla elde ettikleri nakit, senet ve otomobil şeklindeki karaparayı teminat göstermek suretiyle yeni bir otomobil alarak akladıkları belirlenen grup üyeleri hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Göçmen Kaçakçılığı(1)


Giriş

Yabancı uyruklu Bay A, X Bankasında hesap açtırır ve Bankaya “Laleli’den bavul ticareti kapsamında aldığı malları ülkesinde sattığı” bilgisini verir. Bay A’nın açtırdığı hesapta az sayıda işlem gerçekleşirken, şahsa “isme havale yöntemi” ile farklı ülkelerde bulunan çok sayıda kişiden para gönderilir.

X Bankası bünyesinde; Bay A’nın hesap ve havale hareketleri, transfer mesajı örnekleri, pasaport fotokopisi ve müşteri bilgi formu araştırılır.Müşterinin bankacılık işlemlerinin, hesap açtırırken verdiği bilgilerle uyumsuzluk göstermesi ve şahsa gelen tutarların yüksek miktarlara ulaşması üzerine X Bankası MASAK’a Şüpheli İşlem Bildiriminde bulunur.

Şüpheli işlem bildiriminde bulunulduktan kısa bir süre sonra, Bay A’nın kardeşi Bay B bankanın aynı şubesi nezdinde hesap açtırır ve Şube yetkililerine kardeşi Bay A’nın hesaplarında oluşan tutarları vekaletname ile çekmek istediği bilgisini verir. Banka görevlileri vekaletnameyi tetkik ettiklerinde Bay A’nın vekaletnameyi cezaevinden verdiğini görürler. Banka yetkilileri tarafından Bay B’ye kardeşi sorulduğunda önce memlekette olduğunu daha sonra iftiraya uğradığı için cezaevinde bulunduğuna ilişkin birbiriyle tutarsız bilgiler verir.

Banka; şahsın kimlik bilgileri, vekaletname örneği ve müşteri bilgi formu örneği ile birlikte, MASAK’a ilave şüpheli işlem bildiriminde bulunur.

Araştırma

MASAK tarafından yapılan araştırmada;

 • Bay A’nın, “göçmen kaçakçılığı” ve “ölüme sebebiyet verme” fiilleri nedeniyle Mahkeme tarafından hapis cezasına mahkum edildiği bununla birlikte kardeşi Bay B’nin ise sabıka kaydının bulunmadığı,
   
 • Bay A’nın, X Bankasından adına gelen çok sayıda havaleyi tahsil ettiği,
   
 • Şahısların, hesapları dışında 2008-2009 yıllında adlarına gelen çok sayıda havalenin bulunduğu,

tespit edilmiştir.

Şahısların adlarına ve hesaplarına gelen havalelerle ilgili araştırmalar derinleştirildiğinde;
 

 • Havalelerin çoğunun Avrupa’da bulunan 17 farklı ülkede ikamet eden farklı kişiler tarafından yapıldığı,
   
 • Bay A ve Bay B’nin; yurtdışından gelen havale tutarlarını nakit olarak çekerek yurt içinde ve yurtdışında bulunan kişilere transfer ettikleri,
  anlaşılmıştır.


Sonuç

Araştırmalar sonucunda; X Bankası nezdinde gerçekleşen para transferlerinin suç geliri olduğu, Bay A ve Bay B tarafından “göçmen kaçakçılığı” suçundan elde edilen edilen gelirlerin yurtdışına transfer edilmek suretiyle aklandığı sonucuna varılarak, konu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiştir.

Göçmen Kaçakçılığı(2)

Giriş

Bay Toprak adlı şahıs Standart Bankasında hesap açtırır. Bay Toprak’ın hesap açılışı sırasında verdiği cep telefonu numarasını aynı zamanda başka müşteriler de hesap açılışı esnasında vermiştir. Aynı telefon numarasını veren 12 kişi A, B ve C şirketinin çalışanlarıdır ve şirketlerin ortaklarından biri de Bay Toprak’tır.

Bu tespitler üzerine Standart Bankası görevlilerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, Bay Toprak’ın para karşılığı yurt dışına çok sayıda insan kaçırdığı, bu faaliyetleri için paravan şirketler kurduğu ve bankalarda 3. kişiler adına hesaplar açtırdığı bilgilerine ulaşılır.

Ayrıca, Banka tarafından A, B ve C şirketlerinin Ticaret Sicil kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Bay Toprak’ın bu şirketlere ortak olduğu, şirketlere sık aralıklarla müdür ataması yaptığı, daha sonra da bu kişileri genel kurul toplantısı yaparak müdürlükten azlettiği anlaşılır. Bununla birlikte A, B ve C şirketlerinin adres ve telefon numarası bilgilerinin aynı olduğu ve şirket çalışanı olduğunu beyan eden mudilerin bazılarının ev adreslerinin şirketlerin bulunduğu şehirden farklı yerde olduğu tespit edilir.

Standart Bankası tarafından yapılan araştırmalar neticesinde; 13 gerçek ve 3 tüzel kişinin hesaplarında gerçekleşen işlemlerle ile ilgili olarak Bay Toprak’ın “paravan şirket kurduğu ve insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilerek” Başkanlığımıza Şüpheli İşlem Bildiriminde bulunulur.

Araştırma

MASAK tarafından yapılan araştırmada;
 

 • Bay Toprak’ın Bay Deniz ile birlikte B şirketinin; Bay Rüzgar ve kardeşi Bayan Rüzgar ile ise A ve C şirketinin ortakları oldukları,
   
 • A şirketinin açılış yoklaması yapıldıktan sonraki vergi yoklamalarında adresinde bulunamadığı, muhtasar beyannamelerinde “çalışan işçi beyanı”nın olmadığı, bir Turizm firması tarafından sahte fatura düzenlediği gerekçesiyle ihbarda bulunulduğu,
   
 • C şirketinin faal olmadığı ve beyannamelerini vermediği bu nedenle mükellefiyetinin re’sen sona erdirildiği, Şahısların adlarına ve hesaplarına gelen havalelerle ilgili araştırmalar derinleştirildiğinde;
   
 • B şirketinin vergi beyannamelerinin çok düşük matrahlı olduğu, beyan ettiği adreste hiç tanınmadığı,
   
 • A, B ve C şirketlerinin kuruldukları tarihten itibaren şehir içinde çok defa adreslerini değiştirdikleri, sık sık ortak ve müdür değiştirdikleri,
   
 • B şirketinin ortağı Bay Deniz’in Yalıkatı İlinde tutuklandığı “resmi belgede sahtecilik” suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı,
   
 • Şirketlere müdür olan kişilerden 30’nun yurt dışına çıktıktan sonra tekrar ülkeye giriş yapmadığı, yurtdışına çıkış tarihleri ile şirketlerdeki müdürlüklerinin sona erdiği tarihlerin birbirine yakın olduğu,
   
 • Şirket müdürleri ile çalışanı olarak görünen kişilerden yurtdışına giriş çıkış yapanlarla çıkış yapıp dönüş yapmayan kişilerden, Bay Toprak ile Bay Deniz’in eşlerinin hesaplarına yüksek tutarlarda havaleler yapıldığı, tespit edilmiştir.


Sonuç

Yapılan araştırmalar sonucunda Bay TOPRAK’ın A, B ve C şirketlerini, gerçekte faaliyet göstermeyen paravan şirketler olarak kurmak ve bu şirketlere ortak, müdür ya da çalışan olarak aldığı kişileri para karşılığı yurt dışına kaçırmak suretiyle “insan ticareti suçunu” işlemiş olabileceği değerlendirilmiş ve konu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiştir.

Vergi Kaçakçılığı

Giriş

Bay Doğu, A ülkesinde bulunan Z ve S firmaları adına Güven Bankası nezdinde Euro hesabı açtırır ve bu firmalar adına bankacılık işlemi yapmaya dair yetkisi olduğunu gösterir vekâletnameyi Bankaya verir.,

Birkaç gün sonra firmalar adına açılan Euro hesabına, Bay Doğu’nun Güven Bankasının başka bir şubesinde bulunan hesabından yüksek tutarlı bir havale alınır. Diğer taraftan, Z ve S firmalarının lehdarı olduğu çeklerin bedelleri, gerekli muhabir banka araştırmaları yapıldıktan sonra Banka tarafından tahsil edilmeye başlanır.

İlgili hesapta gerçekleşen işlemlerin boyutunun çok yüksek tutarlara ulaşması sebebiyle Bay Doğu ile Z ve S firmaları hakkında banka bünyesinde araştırma başlatılır. Bay Doğu’nun hesap ve havale hareketleri, transfer mesajları, Bay Doğu ve ilgili diğer kişilerin nüfus cüzdanı suretleri, çek örnekleri ile vekaletname ve talimat örnekleri çıkarılır. Bay Doğu tarafından bankaya, Z ve S firmalarına ilişkin yasal belgelerin sunulmamakta ısrar edilmesi üzerine MASAK’a Şüpheli İşlem Bildiriminde bulunulur.

Araştırma

MASAK tarafından yapılan araştırmada;

 • Bay Doğu ile şirketlerin ortağı ve yöneticisi olan kişilerin Türkiye’de yasal kayıtlı bir ticari faaliyetlerinin olmadığı, ancak söz konusu kişilerin A ülkesinde müteahhitlik işleri yapmakta oldukları,
   
 • Z ve S şirketlerinin 2003-2004 yıllarında çok cüzi sermayeler ile kurulduğu; her iki şirketin ortağı olan Bay Batı’nın, Bay Doğu’nun yakın akrabası olduğu,
   
 • Z ve S şirketlerine ait tahsil edilen çek bedellerinin, şirketlerin sermayelerinin çok üzerinde olduğu ve tahsil edilir edilmez Bay Doğu’nun hesabına aktarıldığı,
   
 • Bay Doğu adına açılan hesapta toplanan paraların X ve Y bankalarına aktarıldıktan hemen sonra nakit olarak hesaplardan çekildiği,
   
 • Bay Doğu’nun; X ve Y bankalarından para çektiği gün iki adet lüks gayrimenkul satın aldığı,
   
 • Z ve S firmalarının yöneticisi Bay Güney’in A ülkesinde; anılan firmalar bünyesinde gerçekleşen vergi kaçakçılığı, zimmete para geçirme, hileli iflas gibi suçlardan tutuklandığı ve yargılamasının devam etmekte olduğu,
   
 • Z ve S firmalarının 2008 Aralık ayında A ülkesi Ticaret Mahkemesi tarafından kapatıldığı,
   
 • Bay Doğu’nun A ülkesinde ortağı olduğu bir şirketle ilgili olarak şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğu,


tespit edilmiştir.

Sonuç

Bay Doğu, Bay Güney ve Bay Batı’nın; A ülkesinde vergi kaçakçılığı, zimmete para geçirme, hileli iflas suçları kapsamında elde edilen suç gelirini, Z ve S firmaları adına düzenledikleri çekler yoluyla Türkiye’ye getirmeye ve yaptıkları bankacılık işlemleri ile suç gelirini yasal bir faaliyetten elde edilmiş gibi göstermeye çalıştıkları, Bay Doğu’nun vekâletname ile yönettiği banka hesaplarından çektiği tutarlar ile gayrimenkul satın aldığı, bu şekilde suç gelirinin kaynağını ve sahibini gizlemeye çalıştığı değerlendirilerek, konu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiştir.