VİZYON & MİSYON
SUNUŞ
GÖREV ve YETKİLER
PROJELER
İNSAN KAYNAKLARI
FAALİYET RAPORLARI
EĞİTİM
KOORDİNASYON KURULU
ETİK KURALLARI
YAYINLAR
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
VİZYON & MİSYON
 

Vizyon


Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkili bir şekilde mücadele ederek etkin bir ekonomi ve güvenli bir toplum oluşmasına katkıda bulunan öncü bir kurum olmaktır.


Misyon


Aklama ve terörün finansmanı suçlarının önlenmesi ve tespitine yönelik olarak; politika oluşturulması ve düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.