DUYURULAR
Ekim 2018 FATF Genel Kurul Toplantısının Sonuçları
657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre Sözleşmeli ...
MASAK ile muadili olan Özbekistan Cumhuriyeti mali...
Sözleşmeli Personel Sözlü Sınavında Başarılı Olara...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Sözleşmel...
MASAK ile muadili olan Ekvator Cumhuriyeti mali is...
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Baş...
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansman...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra ...
Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Or...
Kamuoyuna Önemli Duyuru
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra ...
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Çalışmalarına İlişki...
İşlemlerin Ertelenme Süresine İlişkin Duyuru Yayın...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra ...
Şüpheli İşlem Bildirim Rehberleri güncellenmiştir
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finans...
Yetkili Müesseseler için Şüpheli İşlem Bildirim Re...
Şüpheli İşlem Bildirim Rehberleri güncellenmiştir....
"Müşterinin Tanınması Yükümlülüğü Çerçevesinde GER...
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansman...
Başkanlığımız Tarafından Yapılacak Olan Elektronik...
e-Tebligat Başvuruları Süre Uzatımı
Başkanlığımız Tarafından Yapılacak Olan Elektronik...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektroni...
Faktoring, Finansman ve Finansal Kiralama Şirketle...
Sigorta ve Emeklilik Şirketleri İçin Şüpheli İşlem...
Şüpheli İşlem Bildirim Rehberleri Güncelleme
Elektronik Tebligat Düzenlemesi Hakkında Kamuoyu D...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra ...
Kamuoyu Duyurusu
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmes...
Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bi...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra ...
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansman...
Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik
KAMUOYU DUYURUSU
6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hak...
6415 sayılı Kanuna ilişkin 2013/5576, 2013/5583, 2...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği(Sıra N...
Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Arasında M...
Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Arasında Mutabak...
Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Muta...
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Arasında Mutabakat M...
Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hak...
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu...
2012 Faaliyet Raporu yayınlandı
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyet...
Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti A...
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hak...
Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Ara...
Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında...
KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU
KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU
2012/3835 no.lu Bakanlar Kurulu Kararı
Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Arasında Mutabakat...
Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika Krallığı Arasında M...
Faaliyet Raporu 2011
2012 Yılında Kabul Edilen Yeni FATF Tavsiyeleri
Sahte e-postalar Hakkında Duyuru
Uyum Yönetmeliği kapsamında hazırlanacak 'Kurum Po...
Dolandırıcılık ve Sahtekarlık Girişimlerine Dikkat
Ön Ödeme Dolandırıcılığı Tipolojileri
Uyum Yönetmeliği kapsamında hazırlanacak "Kurum Po...
8 sıra no.lu MASAK Genel Tebliği 5 Mayıs 2009 tari...
7 sıra no.lu MASAK Genel Tebliği 2 Aralık 2008 tar...
Bankalarda hesabı bulunan vatandaşların adres teyi...
MASAK ile Gürcistan Mali İzleme Birimi arasında ka...
MASAK ile Arnavutluk Mali İstihbarat Birimi arasın...
MASAK ile Suriye Mali İstihbarat Birimi arasında k...
16 Haziran 2008 tarihinde yapılan Veri Hazırlama v...
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçlar...
MASAK ile Gürcistan Mali İzleme Birimi arasında ka...
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansman...
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçlar...
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçlar...
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansman...
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçlar...
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçlar...
22-26 Ekim 2007 ve 05-09 Kasm 2007 tarihlerinde An...
MASAK ile İsveç Mali İstihbarat Birimi NFIS arasnd...
Dolandırıcılara ve Sahtekarlara Dikkat
Aklama Suçu incelemesi Hakkında Yönetmelik 4 Austo...
MASAK 2006 Faaliyet Raporu yayınlandı.
Avukat Kimlikleri ile ilgili Danıştay 8. Dairenin ...
2007 TAIEX Toplanıtsı
Avukat Kimlikleri ile ilgili Danıştay 8. Dairenin ...
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
Yükümlüler tarafından müşterinin tanınması ilkesi kapsamında uyulması gereken basitleştirilmiş tedbirler ile diğer açıklamaları konu alan 5 Sıra No.lu MASAK Genel Tebliği 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 s
 

Mali Suçları Araştırma Kurulu
Genel Tebliği
Sıra No : 5


(RG: 09.04.2008-26842)

1. Konu

09/04/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (Bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır.) üçüncü bölümünde müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde müşterinin tanınmasına yönelik tedbirler bakımından yükümlülerin daha basit tedbirler almalarına Maliye Bakanlığınca izin verilebileceği ve bu madde kapsamında uygulanabilecek tedbirler ile işlem türlerini belirleme konusunda da Maliye Bakanlığı'nın yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bu Tebliğin konusunu Yönetmelik uyarınca yükümlü sayılanlar tarafından müşterinin tanınması ilkesi kapsamında uyulması gereken basitleştirilmiş tedbirler ile diğer açıklamalar oluşturmaktadır.

2. Basitleştirilmiş Tedbirler

2.1. Basitleştirilmiş Tedbirlerin Mahiyeti ve Sınırları

Yönetmeliğin üçüncü bölümünde müşterinin tanınması ilkesiyle ilgili uyulması gereken hususlar ile bunların uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu Tebliğ ile işlem türleri bakımından aklama ve terörün finansmanı riskinin düşük olarak değerlendirilebileceği durumlarda, müşterinin tanınması ilkesiyle ilgili uyulması gereken hususların basitleştirilerek uygulanmasına imkân tanınmaktadır.

Bu kapsamda basitleştirilmiş tedbirler, Yönetmeliğin 5 ila 14 üncü maddelerinde geçen kimlik tespiti, 17 nci maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ve 19 uncu maddesinde geçen müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesine ilişkin yükümlülükler ile sınırlı olup, kapsamı Tebliğin (2.2) nci bölümünde işlem bazında ayrı ayrı gösterilmiştir.

Basitleştirilmiş tedbir uygulanmasına imkân tanınan durumlarda yükümlüler, müşterinin ve işlemin, Tebliğin (2.2) nci bölümünde belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar. Bu amaçla yükümlüler; müşteriden alınacak bilgilerden, kamuya açık kaynaklardan, müşterinin daha önce iş ilişkisine girdiği üçüncü kişilerden ve diğer kaynaklardan faydalanır ve elde ettikleri bilgileri yazılı olarak veya elektronik ortamda kaydederler.

Basitleştirilmiş tedbir uygulanabilecek her bir durum için yükümlüler; aklama veya terörün finansmanı bakımından kötüye kullanımın söz konusu olup olmayacağını ve dolayısıyla aklama ve terörün finansmanı riskini her bir işlem bakımından ayrı ayrı değerlendirmelidirler. Aklama veya terörün finansmanı şüphesinin söz konusu olduğu durumlarda yükümlüler, basitleştirilmiş tedbir uygulamasından yararlanamaz ve konuyu şüpheli işlem bildirimi olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na bildirirler.

2.2. Basitleştirilmiş Tedbirlerin Uygulanabileceği Durumlar

2.2.1. Finansal Kuruluşların Kendi Aralarında Gerçekleştirdikleri İşlemler

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan finansal kuruluşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemlerde, müşteri konumunda olan finansal kuruluşa ilişkin olarak Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler alınarak kaydedilir. Bu bilgilerin Yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca teyidi zorunlu değildir.

Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ile 19 uncu maddesinde geçen müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Türkiye'de yerleşik bir finansal kuruluşun müşterisinin yabancı ülkede yerleşik bir finansal kuruluş olması durumunda yukarıda bahsedilen basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabilmesi için, yabancı finansal kuruluşun aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere ve denetime sahip bir ülkede yerleşik olması gerekmektedir.

Öte yandan finansal kuruluşlar, elektronik ortamda yüz yüze gerçekleştirilmeyen işlemler bakımından güvenli iletişim ağlarının kullanılması, işlem talep eden veya talimat veren kişinin kimliğini ve yetkisini tespite ve doğrulamaya yarayan şifrelerin kullanılması da dahil gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

2.2.2. Müşterinin Kamu İdaresi veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu Olduğu İşlemler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa1 göre genel yönetim kapsamında olan kamu idareleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının müşteri olması durumunda yükümlüler; bu kurum ve kuruluşlar adına işlem yapan gerçek kişilerin kimlik bilgilerini alarak kaydeder ve yetki durumlarını da mevzuata uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesi üzerinden teyit ederler. Bu kişilerin adres ve diğer iletişim bilgilerinin Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca teyidi zorunlu değildir.

Bu kapsamdaki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ile 19 uncu maddesinde geçen müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

2.2.3. Maaş Ödemesi Kapsamında Toplu Müşteri Kabulüne İlişkin İşlemler

Bankaların, 5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya 100'den fazla personel istihdam eden kurum, kuruluş veya işletmelerin çalışanlarına maaş hesabı açılması amacıyla toplu müşteri kabulü yoluyla iş ilişkisi tesisinde, maaş ödemesi yapılacak gerçek kişilerin;

- Adı, soyadı,

- Doğum yeri ve tarihi,

- Anne ve baba adı,

- Uyruğu,

- Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası,

- İşyeri veya ikametgah adresi,

- Varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi

bilgileri alınır. Bu bilgilerden kimliğe ilişkin olanların teyidi Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılır. Bu teyit işlemi, Türk uyruklular için, İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı kullanılarak da (elektronik görüntüsü alınmak suretiyle) yapılabilir.

Bankalar, müşterilerin kimliğine ilişkin olarak Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kimlik belgeleri ile imza örneklerini işlemin yapılmasından itibaren en geç üç ay içinde alırlar. Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi de bu süre içerisinde yapılır.

2.2.4. Çalışanlara Ücretlerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Emeklilik Hakları Sağlayan Emeklilik Planları ve Kişinin Haklarını Temlik Etme Yetkisi İçermeyen Emeklilik Sözleşmelerine İlişkin İşlemler

Çalışanlara ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ve kişinin haklarını temlik etme yetkisi içermeyen emeklilik sözleşmelerine ilişkin işlemlerde yükümlüler; Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki bilgileri, teyit belgelerine gerek olmaksızın, almak suretiyle işlem yapabilirler.

Bu kapsamdaki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ile 19 uncu maddesinde geçen müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

2.2.5. Müşterinin Hisseleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket Olduğu İşlemler

Müşterinin, hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmiş şirket olduğu işlemlerde, şirkete ilişkin olarak Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler alınarak kaydedilir. Bu bilgilerin, Yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca teyidi zorunlu değildir.

Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ile 19 uncu maddesinde geçen müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak tüzel kişiyi temsile yetkili kimselerin kimliği ve yetki durumu, Yönetmeliğin 7 nci ve 14 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak tespit edilir.

2.2.6. Ön Ödemeli Kartlara İlişkin İşlemler

Üzerindeki numara bazında hesap takibi yapılan, isimsiz, önceden ödeme ya da yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli kartlarla ilgili işlemlerde yükümlüler;

- Tek kullanımlık olup tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 300 YTL'yi,

- Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme limiti bir takvim yılı içinde 5.000 YTL'yi (Limiti 5.000 YTL'den az olmakla birlikte aynı takvim yılı içinde 2.000 YTL üzerinde yükleme yapılanlar hariç)

aşmayan ön ödemeli kartların satışında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında kimlik tespiti yapmayabilirler.

Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ile 19 uncu maddesinde geçen müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Diğer Hususlar

Yönetmelik kapsamındaki bazı teyit ve tespit işlemlerinin aşağıdaki şekilde yapılması uygun bulunmuştur.

3.1. Adres Teyidi

Sürekli iş ilişkisi tesisinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen gerçek kişilerle ilgili kimlik tespiti kapsamında beyan edilen adresin doğruluğu, e-Devlet veri tabanlarından yararlanmak suretiyle (elektronik görüntüsü de alınarak) teyit edilebilir.

Müşteri adresine alma haberli posta yoluyla tebligat yapılması durumunda, tebligatın müşteriye yapıldığına dair belge de adres teyidinde kullanılabilir.

3.2. Telefon ve Faks Numarası ile Elektronik Posta Adresinin Doğruluğunun Teyidi

Telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresinin doğruluğunun teyidi, sürekli iş ilişkisinin tesis edilmesi halinde yapılacaktır.

3.3. Müteakip İşlemlerde Kimlik Tespiti

Daha önce usulüne uygun olarak kimliği tespit edilenlerin sürekli iş ilişkisi kapsamındaki yüz yüze yapılan müteakip işlemlerinde kimlik tespiti, kimliğe ilişkin bilgilerin yükümlüde bulunan bilgilerle karşılaştırılmasını müteakip, ilgili evraka işlemi yaptıran gerçek kişinin ad ve soyadının yazılması ve imza örneğinin alınması suretiyle yapılır.

Tebliğ olunur.

————————

1 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.