MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI FİNANSAL İZLEME SERVİSİ ARASINDA MUTABAKAT MUHTIRASI İMZALANDI.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Finansal İzleme Servisi arasında 15 Ocak 2015 tarihinde bir Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır.


description