MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI MALİ İZLEME KOMİTESİ ARASINDA MUTABAKAT MUHTIRASI İMZALANDI.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali İzleme Komitesi arasında 22-23 Temmuz 2014 tarihinde Ankara’da bir Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır.


description